Nove energetske oznake

Nove energetske oznake

Tehnološki razvoj tokom poslednjih nekoliko godina doveo je do većeg broja proizvoda koji nose nalepnice sa vrednostima A + ili većim. Shodno tome, nalepnica ne ispunjava svoju prvobitnu funkciju pružanja pomoći pri donošenju odluka o kupovini, kao što je to ranije činila. Ostali osnovni uslovi, poput ponašanja kupaca, takođe su se promenili. Zato je došlo vreme da se izmeni postojeća energetska nalepnica. Prvi kućni aparati na kojima će se nalaziti nove nalepnice biće mašine za pranje veša, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje sudova, rashladni uređaji i vinske vitrine.
 
Najznačajnija izmena na novim energetskim nalepnicama je uklanjanje klasa energetske efikasnosti koje u sebi sadrže znak plus, kao što je A+++. Klasifikacija će se ubuduće vršiti od A do G. Za merenje potrošnje energije i utvrđivanje klase na nalepnici sada će se koristiti nove metode. Pored toga, takođe ćete moći da saznate dodatne informacije o proizvodu direktno putem QR koda koji je odštampan na energetskoj nalepnici. QR kod vas vodi do baze podataka koju će voditi EU od 01.03.2021. Tu možete pregledati i preuzeti listove podataka za sve aparate za koje postoji nova energetska nalepnica. Pristup bazi podataka takođe je moguć putem interneta.

VEŠ MAŠINE :
Jedna od glavnih izmena na energetskoj nalepnici za mašine za pranje veša jeste promena programa koji se koristi za testiranje, a na koji se odnose sve vrednosti na nalepnici. Na primer, potrošnja energije koja će se bazirati na 100 ciklusa pranja. Novi program „Eco 40-60”* pogodan je za pranje uobičajeno zaprljanih tkanina izrađenih od pamuka, lana ili mešovitih tkanina koje, na osnovu simbola za održavanje, mogu da se peru na 40 °C ili 60 °C. Navedene tkanine mogu se kombinovati u ovom ciklusu pranja. Program „Eco 40-60” najefikasniji je program u kombinaciji „potrošnje energije i vode".

MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE :
Trenutno važeća energetska nalepnica za mašine za pranje i sušenje veša nije ažurirana od njenog uvođenja 1996. godine, zbog čega je na njoj još uvek prikazana prvobitna skala od A do G. Budući da se mašine za pranje i sušenje veša češće koriste samo za pranje veša, nalepnica je podeljena na dva dela. Na levoj strani nalepnice navedene su vrednosti za ceo radni ciklus pranja i sušenja. Na desnoj strani nalepnice prikazane su vrednosti samo za ciklus pranja. Vrednosti koje moraju biti navedene na ovoj nalepnici samo za ciklus pranja odražavaju promene u obaveznim informacijama za novu nalepnicu za mašine za pranje veša.

MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA : 
Klasa energetske efikasnosti za mašine za pranje sudova i dalje se zasniva na programu „Eco”. Međutim, promenjen je standard za testiranje. Na primer, za određivanje performansi čišćenja i sušenja koristiće se šolje, šerpe i plastični pribor kako bi rezultati bolje odražavali stvarno ponašanje korisnika. Ono što je novo je specifikacija trajanja Eco programa. Ovaj program je posebno ekološki prihvatljiv, idealan je za normalno zaprljane sudove i predstavlja najefikasniji program u kombinaciji „potrošnje energije i vode”. Kao i kod mašina za pranje veša i mašina za pranje i sušenje veša, potrošnja energije se zasniva na 100 ciklusa čišćenja.

FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI :
Postupak za utvrđivanje energetske klase sada je sveobuhvatniji. Uzima se u obzir tip aparata, princip njegovog rada, temperatura u prostoriji, kao i broj i veličina odeljaka za skladištenje. Ostali elementi na novoj energetskoj nalepnici u suštini ostaju isti. Potrošnja energije i dalje se navodi u kWh kao godišnja potrošnja („annum”). Na nalepnici su takođe navedene informacije o ukupnoj zapremini svih odeljaka frižidera i zamrzivača, ako postoje, kao i o emisiji buke i klasi emisije buke.


TELEVIZORI I MONITORI

Prema istraživanjima u Srbiji, potrošnja energije je do 5 puta veća nego u zemljama Evropske unije. Prilikom odabira uređaja ili aparata sa dobrom energetskom efikasnošću uštedećeš struju i do 50%.

Razlika u potrošnji električne energije nije zanemarljiva. Između najniže i najviše energetske klase ona varira od 30 do 80%.

 
Energetske efikasnosti uređaja

A. Novi QR kod može da se skenira pomoću pametnog telefona za više informacija.
B. Energetski razred
C. Godišnja potrošnja energije
D. Zapremina fioka za zamrzavanje (kod uređaja koji imaju ovu karakteristiku)
E. Zapremina fioka za zamrzavanje i fioka izvan zamrzivača (kod uređaja koji imaju ovu karakteristiku)
F. Nivo buke koja se prenosi vazduhom (na skali sa četiri klase, kod uređaja koji imaju ovu karakteristiku)

Koje informacije sadrži energetska nalepnica na uređajima

Zakonom o efikasnom korišćenju energije u Republici Srbiji 2013. godine odlučeno je da proizvodi koji troše struju moraju imati oznaku energetske efikasnosti. U početku je to pravilo važilo samo za neke uređaje za domaćinstvo, a danas obuhvata većinu njih.

Na energetskoj nalepnici su istaknute brojne korisne informacije koje te upoznaju sa parametrima energetske efikasnosti određenog uređaja. Sadržaj energetskih nalepnica se razlikuje od uređaja do uređaja (nije isti za frižider, mašinu za veš, klimu, televizor i druge uređaje), ali neke od najvažnijih oznaka su:

  • Energetska klasa uređaja – Prikazana skalom od A do G (ili od A+++ do D po prethodnoj klasifikaciji)
  • Godišnja potrošnja energije – Izražena u kilovat-časovima struje godišnje (kWh/godišnje)
  • Nivo buke – Izražen u decibelima (dB)
Oznake energetske efikasnosti

Od marta 2020. godine svi novi proizvodi imaju dve oznake. Na jednoj je prikazan razred u koji je proizvod trenutno svrstan, a na drugoj se može videti njegova efikasnost na skali od A do G koja je stupila na snagu 2021. godine.

Nova oznaka energetske efikasnosti koja sadrži QR kod važi od 1. marta 2021. godine. Energetska efikasnost uređaja neće se promeniti. Promenila se samo ocena, odnosno slovo na oznaci energetske efikasnosti, ne i efikasnost proizvoda.

Starom skalom za ocenu energetske efikasnosti su obuhvaćena četiri razreda, od A- do A+++, što je zbunjujuće i ne omogućava razlikovanje i stepenovanje proizvoda koji se odlikuju visokom, srednjom i niskom energetskom efikasnošću.

Budući da prema novim pravilima energetski razred A prelazi u F, novi niži razredi i dalje su efikasni prema trenutnim standardima. Međutim, vrh skale oslobađa se za označavanje efikasnijih tehnologija koje tek treba da se pojave.

Baza podataka o energetski efikasnim uređajima

Baza podataka daje dodatne informacije o proizvodima koje se ne nalaze na nalepnici i od velike je koristi potrošačima, maloprodajama i institucijama za nadzor tržišta. Svi uvoznici, ovlašćeni predstavnici i proizvođači pre nego što proizvode isporuče evropskom tržištu moraju da u bazu podataka unesu podatke o svojim proizvodima.

Baza podataka sa energetskim i tehničkim karakteristikama uređaja nalazi se na QR kodu na nalepnici.

BGL samoreklama
BGR najnize cene
1.
2.
3.
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode