LG TV 5 Godina bez brige

LG TV 5 Godina bez brige

Uslovi i odredbe kampanje „LG 5 sigurnosti“

 


Sadašnji uslovi kampanje „LG 5 godina sigurnosti" (u daljem tekstu: Uslovi) primenjuju se na kupce koji su kupili određene LG UHD TV I OLED proizvode u Srbiji, kako je definisano u Uslovima, između 1. Juna 2020 do 31 Jula 2020. i to one koje je isporučio LG Electronics Magyar Kft.“ Preuzimanjem ovog Sertifikata eksplicitno prihvatate da se sadašnji Uslovi primenjuju na kampanju „ LG 5 godina sigurnosti “, prihvatate da su oni obavezujući za vas i da razumete da se povezana prava primenjuju jedino prema ovim uslovima.


Da bi se ostvarilo pravo iz kampanje “ LG 5 godina sigurnosti” kupac treba da:

  1. Prikupi dokumentaciju kojom dokazuje kupovinu (račun, pojednostavljeni račun, priznanicu) koji je napravljen u periodu promocije – 1. Jun 2020 do 31 Jula 2020 na teritoriji Republike Srbije
  2. Da uvoznik TV uređaja bude kompanija: PIN Computers, Comtrade distribution ili Roaming electronics ( da piše na deklaraciji na kutiji proizvoda)
  3. Kupac je obavezan da registruje svoju kupovinu najkasnije 30 dana od datuma kupovine, tako što će pozvati servis na telefon: +381 21 4891 533 ili poslati potrebne podatke na mail: lg5@pinsoft.com - važi za televizore sa deklaracijom PIN Computers.
  4. Kupac je obavezan da registruje svoju kupovinu najkasnije 30 dana od datuma kupovine, tako što će pozvati servis na telefon: +381 11 2510 636, +381 11 2516 966 ili mail adresu lg5@servisignis.rs - važi za televizore sa deklaracijom Comtrade distribution i Roaming electronics.

         Potrebno je da kupac dostavi sledece podatke I dokumenta za uspešnu registraciju:

     a. Slika racuna sa vidljivom datumom, mestom i maloprodajom gde je kupovina napravljena

     b. Serijski broj TV-a

     c. Mail adresu

     d. Kontakt telefon


         Nakon provere serijskog broja, kupac ce dobiti mail potvrde da je registracija uspešno završena.


     5. “LG 5 godina sigurnosti “ pruža vam sledeća prava i prednosti:


     5.1 U prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina sigurnosti” imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „ LG 5 godina sigurnosti “ za Proizvod koji ste prvobitno kupili.

      5.2 U trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi ograničena eksplicitna garancija, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako ne možemo da ga popravimo. Ukoliko se proizvod ne moze popraviti, bice obezedjen proizvod sa istim ili slicnim karakteristikama. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „ LG 5 godina sigurnosti” imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „ LG 5 godina sigurnosti“ za Proizvod koji ste prvobitno kupili, Zakonski nosilac ovog programa od 3 do 5 godine je ovlašćeni LG TV servis - kompanija “PINSOFT” PIB: 100714226 , Adresa Zrenjaninski put 8, 21000, Novi Sad, Srbija. Tel: : +381 21 4891 533 ili LG TV servis - kompanija “AB LG Servis” PIB: 106425784 , Adresa Janka Misica 15, 11000, Beograd, Srbija. Tel: 011/2510 63 u slučaju da je deklaracija Comtrade distribution i Roaming electronics.

      6. „ LG 5 godina sigurnosti “ važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.


      7. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5godišnjeg perioda.


      8. Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći:
43UM7050, 43UN71003, 43UN73003, 43UN73903, 43UN74003, 43UN80003, 43UN81003, 49NANO803, 49NANO813, 49NANO863, 49SM8050, 49UM7050, 49UN71003, 49UN73003, 49UN73903, 49UN74003, 50UN73003, 50UN74003LB, 50UN80003, 50UN81003, 50UN81003, 55NANO803, 55NANO813, 55NANO863, 55NANO903, 55NANO913, 55NANO953, 55SM8050, 55UM7050, 55UN71003, 55UN73003, 55UN74003, 55UN80003, 55UN81003, 60UN71003, 65UM7050, 65NANO803, 65NANO813, 65NANO863, 65NANO903, 65NANO913, 65NANO973, 65NANO993, 65SM8050, 65UN71003, 65UN73003, 65UN73503, 65UN74003, 65UN80003, 65UN81003, 65UN85003, 70UN71003, 75NANO903, 75NANO973, 75NANO993, 75UM7050, 75UN71003, 75UN81003, 75UN85003, 82UN85003, 86NANO903, 86UN85003, OLED48CX3, OLED55B9SLA, OLED55CX3, OLED55GX3, OLED65B9SLA, OLED65CX3, OLED65GX3, OLED77CX3


      9. Ljubazno vas molimo da se tokom kupovine uverite da se u pakovanju u kojem se nalazi proizvod nalazi i list o Saobraznosti koji je izdao LGEMK.


     10. OBAVEŠTENJE O INFORMACIJAMA O PRIVATNOSTI Ovom registracijom prihvatam i saglašavam se da, do opoziva ove saglasnosti, LG Electronics Magyar Kft. (sa sedištem u: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A, Mađarska; matični broj kompanije: 01-09-169580, broj registracije o zaštiti podataka: NAIH55391/2012; u daljem tekstu: Pružalac usluga) može da koristi, obrađuje i – u okvirima potrebe i u slučajevima kada je to neophodno – prenese licima koje vrše obradu podataka, one podatke koje svojevoljno dostavim putem ove registracije. U tu svrhu, eksplicitno se saglašavam da - Pružalac usluga može da koristi moje lične podatke dostavljene radi identifikacije da bi zaključio sporazum kojim se uspostavljaju usluge koje pruža, kao i da ostvari prava i ispuni obaveze koje iz njega nastanu; - Pružalac usluga može – u svrhu pružanja usluge i do granice do koje je to tehnički opravdano – da koristi moje lične podatke na neophodan način i do neophodnog vremenskog perioda; - Pružalac usluga može da koristi

moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge u svrhu poboljšanja usluge, isporuke cilljanih elektronskih reklama ili drugog ciljanog sadržaja, ili za istraživanje tržišta; - Pružalac usluga može da prenese moje lične podatke i podatke vezane za korišćenje usluge kompaniji AB LG servis, IGNIS I PINSOFT ovlašćenim LG servisnim centrima (OSC). Ovim prihvatam da Pružalac usluga neće preneti moje lične podakte dostavljene u okviru postojećeg obaveštenja nijednom trećem licu koje nije navedeno u sadašnjem obaveštenju. Saglasnost koju sam ovim putem dao je svojevoljna, data uz razumevanje odgovarajućih informacija i može da bude povučena u bili kom trenutku, bez ograničenja i bez obrazloženja, slanjem zahteva na i-mejl adresu: office@pinsoft.com ili lg5@servisignis.rs

 
BGL samoreklama
BGR najnize cene
1.
2.
3.
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode