E-trustmark

BC Group Computers doo je dobitnik sertifikata za dostizanje visokih standarda u elektronskoj trgovini za dobijanje oznake poverenja, koji je dodeljen prvi put u Srbiji. 
Sertifikat je dodeljen u okviru aktvnosti projekta Razvoj elektronskog poslovanja. Dodela oznake poverenja predstavlja inicijativu za uvođenje E-Trustmark principa i praksi u poslovnu zajednicu Srbije. 

Projekat Razvoj elektronskog poslovanja koji finansira Evropska unija nastoji da pomogne Republici Srbiji da poveća konkurentnost svoje privrede jačanjem privatnog sektora, uz poseban naglasak na mala i srednja preduzeća.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici dobijaju direktnu podršku za učešće u elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju kao inovativnim sredstvima koja će njihovim proizvodima i uslugama olakšati pristup međunarodnom tržištu i smanjiti troškove. Projekat takođe podstiče učešće potrošača u cilju što boljeg prihvatanja elektronske trgovine među građanima Republike Srbije.

Konačno, projekat pruža podršku u interakciji između državne uprave i poslovnog sektora, sa ciljem da se olakša razvoj novih tehnologija koje će omogućiti veću fleksibilnost državne uprave i pružanje boljih usluga kako domaćim, tako i međunarodnim preduzećima.

Korisnici projekta i glavni partneri su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo privrede Republike Srbije.

Jedan od ciljeva projekta Razvoj elektronskog poslovanja je unapređenje kvaliteta domaćih internet prodavnica. Stoga je projekat pružio mentorsku podršku malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima posvećenim dostizanju visokih standarda u elektronskoj trgovini za dobijanje oznake poverenja (E-Trustmark).

Oznaka poverenja u elektronskoj trgovini (E-trustmark) koju dodeljuje projekat Razvoj elektronskog poslovanja u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom privrede Republike Srbije predstavlja inicijativu za uvođenje E-Trustmark principa i praksi u poslovnu zajednicu Republike Srbije.

Svrha ove oznake je uspostavljanje poverenja između internet trgovaca/pružalaca usluga i potrošača koji koriste elektronsku trgovinu.  Uspostavljanje poverenja između trgovaca i potrošača stimulisaće elektronsku trgovinu kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom tržištu i imaće pozitivan uticaj na privredu Republike Srbije.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji su stekli pravo da na svom vebsajtu prikažu oznaku poverenja projekta Razvoj elektronskog poslovanja (e-Business Development Project e-Trustmark) prethodno su prošla pažljivu procenu i dokazala da ispunjavaju kriterijume definisane u okviru projekta Razvoj elektronskog poslovanja.

Preduzeća i preduzetnici kojima je dodeljena ova oznaka poverenja dokazali su da: pružaju jasne informacije o svojoj kompaniji, posluju u skladu sa zakonom, pružaju jasne, tačne i detaljne informacije o svojim proizvodima/uslugama i procesu kupovine; informišu potrošače o njihovim pravima koja se odnose na reklamaciju i odustanak od ugovora o kupovini.BGL samoreklama
BGR najnize cene
1.
2.
3.
Uporedi proizvode Ukloni sve proizvode