ASUS Reliability

ASUS Reliability

ASUS Reliability

100% pouzdan laptop ili vracamo novac i popravljen laptop

 

Često postavljana pitanja

 
P. Kako mogu da učestvujem u ovoj promociji?
O. Da bi učestvovali u ovoj promociji, morate kupiti jedan od ASUS proizvoda koji su obuhvaćeni promocijom i registrovati ga na sajtu www.asuspromotions.com u roku od 15 dana nakon kupovine.
 
P. Moj uređaj se pokvario. Kako podnosim zahtev?
O. Ako je vaš proizvod registrovan u roku od 15 dana nakon kupovine i ako se pokvario u periodu od 8. do 365. dana nakon kupovine, ispunjavate uslove da podnesete zahtev. Najpre treba da nazovete ASUS servisni centar, da prijavite kvar i dogovorite popravku. Kontakt informacije ASUS servisnog centra možete naći u garantnoj dokumentaciji koju ste dobili uz uređaj. Kada kvar bude utvrđen, biće organizovano slanje uređaja na popravku. U roku od 30 dana nakon završetka popravke, idite na sajt  www.asuspromotions.com i podnesite zahtev za povraćaj novca.
 
P. Moj uređaj se pokvario, ali ga nisam registrovao u roku od 15 dana nakon kupovine. Mogu li da podnesem zahtev?
O. Nažalost, ukoliko niste registrovali uređaj u roku od 15 dana nakon kupovine, ne ispunjavate uslove za podnošenje zahteva na ovom sajtu. Dobra vest je da i dalje možete da nazovete ASUS servisni centar da organizuje popravku.
 
P. Kako da spremim digitalne kopije mojih dokumenata, da bi ih priložio tokom registracije ili podnošenja zahteva za povraćaj novca?
O. Ako su vaša dokumenta već online, ali nisu u PDF ili JPEG formatu, napravite snimak ekrana (screenshot) i iskopirajte ga u Microsoft Word (snimi kao PDF/Save as PDF) ili Microsoft Paint (snimi kao JPEG/Save as JPEG). Ako posedujete fizičku kopiju dokumenata, možete ih slikati digitalnim fotoaparatom ili kamerom na mobilnom telefonu, ili skenirati na vašem računaru pomoću skenera.
 
P. Popunio sam formular za registraciju / zahtev za povraćaj, ali nisam dobio nikakav email. Šta da radim?
O. Molimo vas da proverite email nalog koji ste koristili prilikom registracije ili podnošenja zahteva. Uverite se da ste proverili odeljak za neželjenu poštu.
 
P. Upravo sam popunio formular za registraciju / zahtev za povraćaj. Šta je sledeći korak?
O. Nakon što pošaljete zahtev za registraciju, dobićete email sa potvrdom da smo primili vaš zahtev. Naš korisnički servis će u roku od 3 radna dana proveriti vaše podatke. Ako je sve u redu dobićete potvrdu emailom.
 
P. Koga mogu da kontaktiram ukoliko imam dodatna pitanja o ovoj promociji?
O. Ako imate bilo kakve probleme ili pitanja vezana za ovu promociju, naš tim za podršku korisnicima će rado pružiti podršku emailom. Da bi ih kontaktirali, molimo vas da pogledate sekciju Kontaktirajte nas, na sajtu www.asuspromotions.com.

 

 

Odredbe i uslovi


Ova promocija je važeća samo za prvu kupovinu kvalifikovanih proizvoda. Kupovina mora biti izvršena do 29. februara 2016. godine. Ova promocija važi i primenjuje se samo za kupovinu kvalifikovanih proizvoda (proizvoda obuhvaćenih ovom promocijom) uz prilaganje dokaza o kupovini.
Ova promocija je važeća samo za stanovnike Srbije. Ova ponuda ne važi za zaposlene u ASUS-u, trgovce koji su uključeni u promociju, njihove podružnice, filijale i sve druge koji su uključeni u promociju.
Molimo vas da pogledate stranicu sa modelima koji su obuhvaćeni promocijom na https://asuspromotions.com/ ("Sajt"), da bi videli kompletnu listu kvalifikovanih proizvoda. ASUS zadržava pravo da u bilo kom trenutku tokom promocije izmeni spisak proizvoda obuhvaćenih promocijom. Molimo vas da proverite da li je ponuda važeća na dan kupovine vašeg uređaja.
Promocija je važeća isključivo ukoliko je kupovina načinjena kod autorizovanog ASUS prodavca, osim ako nije drugačije naznačeno.
U okviru ove promocije i u skladu sa Odredbama i uslovima, moći ćete da tražite povraćaj 100% novca koji ste platili za uređaj, pri čemu je maksimalni iznos koji može biti vraćen ograničen Preporučenom maloprodajnom cenom. Ovo pravo stičete nakon popravke pod garancijom u ovlašćenom servisu, ukoliko se na uređaju pojavi hardverski kvar u prvih 12 meseci nakon kupovine.
Da bi ispunili uslove za ovu ponudu morate registrovati svoj uređaj u roku od 15 dana od datuma kupovine. Posetite sajt www.asuspromotions.com, kliknite na link "Registracija" i unesite tražene informacije. Datum kupovine, naznačen na vašem računu ili priznanici se računa kao prvi dan. Vaša registracija će biti proverena i ako bude odobrena dobićete email dobrodošlice, kao potvrdu registraciju .
Ako smatrate da se na vašem uređaju, koji ispunjava uslove ove promocije, pojavio hardverski kvar u roku od 12 meseci nakon kupovine i ne potpada pod DOA (pogledajte stavku 8), morate slediti proces popravke kao što je navedeno u garanciji, uključujući:
I. Nazovite ASUS servisni centar da bi prijavili kvar i organizovali slanje uređaja na popravku.
II. U roku od 30 dana nakon popravke podnesite zahtev za povraćaj novca, unošenjem vašeg jedinstvenog registracionog broja i popunjavanjem obaveznih polja, uključujući i broj radnog naloga pod kojim je uređaj zaveden u servisu. Ovu oznaku ćete dobiti od ASUS servisa kad prijavite kvar ili kad uređaj odnesete u servis.
III. Priložite servisnu prijemnicu i izveštaj o popravci koji ste dobili od ASUS servisa, u kome je jasno naznačena priroda kvara.
DOA (dead on arrival / neispravan po prispeću) kvalifikovani proizvod je proizvod koji je isporučen neispravan ili se pokvari u prvih 7 dana nakon kupovine i za te proizvode ova promocija ne važi. U ovom slučaju se obratite prodavcu. Uređaji sa endemskim kvarovima hardvera su isključeni iz ove promocije.
Korisnici koji su prilikom kupovine kvalifikovanih proizvoda dobili posebne cene, uključujući, ali ne i ograničavajući se na popust zbog kupovine većih količina od ASUS-a, nemaju pravo na ovu promociju.
Dozvoljen je samo jedan zahtev po pojedincu i do 10 po firmi. Dozvoljena je samo jedna registracija po kupljenom kvalifikovanom proizvodu.
Ponuda nije prenosiva na drugo lice ili firmu; zahtev će biti prihvaćen samo od prvobitnog kupca. Pored toga, zahtev mora biti podnet od strane krajnjeg kupca. Vi morate biti pravi vlasnik kvalifikovanog proizvoda .
Vaš zahtev za povraćaj novca po osnovu ove promocije neće biti važeći ukoliko nemate kvalifikovani proizvod koji je popravljen u ovlašćenom ASUS servisu.
Šteta prouzrokovana od strane krajnjeg korisnika, bez obzira da li slučajno, kroz zloupotrebu ili zlostavljanje ili na drugi način; i bilo koji drugi kvar ili oštećenje za koja organizator opravdano smatra da nisu hardverski kvar, nisu pokriveni ovom promocijom.
Ova promocija se ne primenjuje u slučaju greške ili štete izazvane spoljnim uticajima, kao što su (ali ne ograničavajući se samo na njih) štete nastale tokom transporta i takvi zahtevi neće biti prihvaćeni. Ako kupite kvalifikovani proizvod koji ima takav kvar ili oštećenje, morate odmah da ga vratite svom prodavcu. Zamenski kvalifikovani proizvod koji dobijete može biti registrovan za ovu promociju .
Ukoliko zahtev bude odbačen jer nisu ispunjeni uslovi i odredbe, odluka organizatora je konačna.
Maloprodajna cena je cena po kojoj je kupljen kvalifikovani proizvod. U ovaj iznos se ne uračunavaju troškovi dostave i troškovi dodatne opreme, periferijskih uređaja, programa, dodataka ili aplikacija koje su kupljene sa ili za verifikovani proizvod. Porez je isključen, za poreske obveznike.
Organizator zadržava pravo da pažljivo prati korišćenje sajta, uključujući i IP adrese korisnika, da bi mogao da identifikuje zloupotrebe i diskvalifikuje prijave ukoliko, po sopstvenoj proceni dođe do zaključka da prijava krši odredbe i uslove promocije.
Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje nepotpune, izmenjene ili nejasne zahteve. Organizator nema odgovornost za zahteve koji su izgubljeni, zakasneli, oštećeni, pogrešno upućeni, zastali u pošti ili poslati sa nedovoljno markica. Dokaz o slanju neće biti prihvaćen kao dokaz isporuke.
Pod uslovom da vaš zahtev zadovoljava Odredbe i uslove ove promocije, vaša uplata će biti procesuirana u roku od 30 radnih dana od validaciju vašeg zahteva. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve provizije koje uzme banka primaoca .
Ni organizator ni prodavac koji učestvuje u promociji se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske, smetnje na sajtu ili bilo kakve druge smetnje ili štetu bilo koje vrste u meri u kojoj to sprečava ili ometa učesnika da uzme učešće u ovoj promociji. Dokaz o slanju neće biti prihvaćen kao dokaz isporuke.
Organizator zadržava pravo da kontroliše sve zahteve kako bi se osiguralo da su Odredbe i uslovi promocije ispunjeni. Takođe zadržava pravo da zatraži dodatne informacije u vezi zahteva ili potrebne dokumentacije.
Organizator zadržava pravo da otkaže promociju u bilo kom trenutku, bez prethodne najave.
Ovim prihvatate da ste jedino vi odgovorni za sve informacije i/ili dokumentaciju neophodna za podnošenje zahteva za povraćaj novca ("dokumentacija") i koja postavite, prenesete, unesete, pošaljete ili na bilo koji drugi način isporučite ovom sajtu. Kada postavite, unesete, pošaljete ili pružite dokumenta ovom sajtu, dajete ASUS-u, njegovim podružnicama i predstavništvima, globalna, neopoziva, neeksluzivna, prenosiva prava da bez plaćanja promoviše i distribuira deo ili svu dokumentaciju u bilo kom obliku i na bilo koji način, da je reprodukuje, prenosi, prilagodi ili na drugi način koristi, bez ograničenja. Dokumentacija neće biti vraćena. Ako nemate odobrenje za gore navedena prava, molimo vas da ne prilažete, šaljete, unosite ili pružate dokumentaciju na ovaj sajt. Podnošenje lažne, neispravne ili pogrešne dokumentacije može dovesti do diskvalifikacije iz ove i budućih ASUS promocija i može dovesti do toga da protiv podnosioca zahteva bude podneta krivična prijava .
Odluke organizatora koje se odnose na bilo koji ili na sve aspekte promocije su konačne i obavezujuće.
Kontakt informacije / adresa za promociju:
I. Email adresa za podršku je support@ASUSpromotions.com
II. Poštanska adresa je ASUS Reliability Guarantee, 03-03 Baltimore House, Abbots Hill, Baltic Business Quarter, Gateshead, NE8 3DF, United Kingdom.
 
Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja koja se odnose na ovu promociju, naš tim za korisničku podršku će vam rado pomoći. Email: help@asuspromotions.com. Potrudićemo se da vam odgovorimo u roku od 8 radnih sati.
 
vip klub
najnize cene